برنامه های جانبی آیفود 96

 برگزاری نشست تخصصی شناخت ظرفیت های صادراتی به کشورهای افغانستان و آفریقای جنوبی

در دومین روز از برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته شیراز، دو نشست تخصصی با موضوعیت شناخت ظرفیت های صادراتی به کشورهای افغانستان و آفریقای جنوبی با حضور جناب آقای کریم زاده رایزن محترم جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و جناب آقای سیادت نسب رایزن محترم جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی، برگزار گردید.
مشارکت کنندگان نمایشگاه جهت شناخت ظرفیت ها و پتانسیل های صادراتی کشورهای مذکور و تسهیل صادرات کالاهای غیر نفتی، در این نشست تخصصی حضور پیدا کردند.