بیستمین نمایشگاه  بین المللی تخصصی صنایع غذایی شیراز iFood

 

 

زمان برگزاری :24 تا 27بهمن ماه 1396 مصادف با  13 تا16 فبریه 2018

مکان : محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان فارس

ستاد برگزاری شرکت برساز رویدادپارس

تلفن هاى تماس:9 الى35099630051 / 31519051

فاکس: 35013760051 / 31519051

info@ifoodexpo.com  :پست الکترونیک      

وب سایت اختصاصی نمایشگاه: www.ifoodexpo.com   

نشــــانی ستاد برگزاری : مشهد -بلوار معلم بین معلم 67و87 پلاک 22 طبقه دوم

کدپستی: 9189843633

تهران،خیابان سمیهبعد از تقاطع بهار کوچه خوانساری پلاک 6 طبقه 4 واحد 16

تلفن :02188301806 

کد پستی :1571837716

 

 

موقعیت مکانی نمایشگاه بین المللی شیراز