تبلیغات محیطی

لطفا برای اطلاع از هزینه های تبلیغات محیطی در نمایشگاه آی فود 96 شیراز و نحوه ی ثبت سفارش خود فایل زیر را دانلود کنید

تبلیغات محیطی نمایشگاه.pdf