تسهیلات اقامتی

شرایط استفاده از هتل های شیراز با تخفیف نمایشگاهی برای نمایشگاه ifood 96 به شرح زیر است: