ثبت کارت غرفه دار

لطفا برای هر غرفه دار مشخصات زیر را وارد کنید و جهت افزودن به غرفه داران از دکمه افزودن استفاده کنید

فرمت فایل عکس باید jpg, png باشد و حجم آن کمتر از 5 مگابایت باشد

به ازای هر 12 متر غرفه 2 نفر غرفه دار را ثبت کنید

حداکثر تعداد غرفه دار قابل قبول 10 نفر میباشد


مشخصات غرفه دار شماره 1:

نام ونام خانوادگی به فارسی نام ونام خانوادگی به انگلیسی تصویر