زمان بندی نمایشگاه


جدول شماره 1: زمان بندی تا شروع نمایشگاه

ردیفتاریخرویدادملاحظات
196/10/30کارت بازدید کنندهدریافت کارت های ویژه دعوت از متخصصین جهت دعوت از مهمانان
296/11/10ثبت ناماخرین مهلت ارائه فرم های ثبت نام و تکمیل اطلاعات مشارکت کنندگان در وب سایت نمایشگاه
396/11/15
انشعابات و تجهیزات

اخرین مهلت تقاضای انشعابات برق سه فاز،اب،ساخت فضای انبار در غرفه و تجهیزات نمایشگاهی در وب سایت نمایشگاه


جدول شماره 2: زمان بندی نمایشگاه

ردیف

تاریخ

زمان ورود

زمان خروج

رویداد

ملاحظات

1

96/11/19

12:00

21:00

ورود کالا و غرفه سازی

•                 شروع عملیات غرفه سازی و ورود کالا

•                  ماشین آلات سنگین که نیاز به جرثقیل و یا لیفتراک دارد

2

96/11/20

09:00

21:00

ورود کالا و غرفه سازی

•                 عملیات غرفه سازی و ورود کالا و ماشین آلات سنگین که نیاز به جرثقیل و یا لیفتراک دارد

3

96/11/21

09:00

21:00

ورود کالا و غرفه سازی

•                 عملیات غرفه سازی و ورود کالا و ماشین آلات سنگین که نیاز به جرثقیل و یا لیفتراک دارد حداکثر تا ساعت 16:00و خروج جرثقیل و لیفتراک

4

96/11/22

09:00

21:00

ورود کالا و غرفه سازی

•                 اتمام کار غرفه سازی حداکثر تا ساعت 16:00

•                 ورود کالا های سبک و حمل با جک پالت

5

96/11/23

10:00

21:00

ورود کالا و غرفه سازی

•                 ورود کالا های سبک و حمل با جک پالت

•                 تحویل غرفه های استاندارد نمایشگاه

•                 تحویل کارت غرفه داران

6

96/11/24

16:00

21:00

افتتاحیه و روز اول نمایشگاه

•                 تحویل کارت غرفه داران

•                 ورود غرفه داران از ساعت 15:30 بعد از ظهر

•                 باز شدن راس ساعت 16 بعد از ظهر

•                 افتتاحیه نمایشگاه

•                 ورود مقامات و مسئولین و بازدید کنندگان به نمایشگاه

7

96/11/25

16:00

21:00

روز دوم نمایشگاه

•                 ورود غرفه داران از ساعت 15:30 بعد از ظهر

•                 باز شدن راس ساعت 16 بعد از ظهر

•                 بازدید متخصصین و فعالان صنعت از نمایشگاه

8

96/11/26

16:00

21:00

روز سوم نمایشگاه

•                 ورود غرفه داران از ساعت 15:30 بعد از ظهر

•                 باز شدن راس ساعت 16 بعد از ظهر

•                 بازدید متخصصین و فعالان صنعت از نمایشگاه

9

96/11/27

16:00

21:00

روز چهارم نمایشگاه

•                 ورود غرفه داران از ساعت 15:30 بعد از ظهر

•                 باز شدن راس ساعت 16 بعد از ظهر

•                 آیین اختتامیه و تقدیم گواهی حضور در نمایشگاه

10

96/11/28

9:30

21:00

تخلیه و خروج کالا

•                 تخریب غرفه های خود ساز

•                 خروج کالا های سبک و قابل حمل با چرخ دستی

•                 ورود جرثقیل ها و ماشین های باری از ساعت 13:00به داخل سالن ها  به ترتیب نزدیک بودن به دربهای بارگیری

11

96/11/29

9:30

21:00

تخلیه و خروج کالا

•                 ورود جرثقیل ها و ماشین های باری از ساعت 9:00به داخل سالن ها  به ترتیب نزدیک بودن به دربهای بارگیری