زمان بندی نمایشگاه


جدول شماره 1: زمان بندی تا شروع نمایشگاه

ردیفتاریخرویدادملاحظات
197/10/10کارت بازدید کنندهدریافت کارت های ویژه دعوت از متخصصین جهت دعوت از مهمانان
297/10/20ثبت ناماخرین مهلت ارائه فرم های ثبت نام و تکمیل اطلاعات مشارکت کنندگان در وب سایت نمایشگاه
397/10/25
انشعابات و تجهیزات

اخرین مهلت تقاضای انشعابات برق سه فاز،اب،ساخت فضای انبار در غرفه و تجهیزات نمایشگاهی در وب سایت نمایشگاه


جدول شماره 2: زمان بندی نمایشگاه

ردیف

تاریخ

زمان ورود

زمان خروج

رویداد

ملاحظات

1

97/10/27

12:00

21:00

ورود کالا و غرفه سازی

شروع عملیات غرفه سازی و ورود کالا

ماشین آلات سنگین که نیاز به جرثقیل و یا لیفتراک دارد

2

97/10/28

09:00

21:00

ورود کالا و غرفه سازی

عملیات غرفه سازی و ورود کالا و ماشین آلات سنگین که نیاز به جرثقیل و یا لیفتراک دارد

3

97/10/29

09:00

21:00

ورود کالا و غرفه سازی

عملیات غرفه سازی و ورود کالا و ماشین آلات سنگین که نیاز به جرثقیل و یا لیفتراک دارد حداکثر تا ساعت 16:00و خروج جرثقیل و لیفتراک

4

97/10/30

09:00

21:00

ورود کالا و غرفه سازی

اتمام کار غرفه سازی حداکثر تا ساعت 16:00

ورود کالا های سبک و حمل با جک پالت

5

96711/1

10:00

21:00

ورود کالا و غرفه سازی

ورود کالا های سبک و حمل با جک پالت

تحویل غرفه های استاندارد نمایشگاه

تحویل کارت غرفه داران

6

97/11/2

16:00

21:00

افتتاحیه و روز اول نمایشگاه

تحویل کارت غرفه داران

ورود غرفه داران از ساعت 15:30 بعد از ظهر

باز شدن راس ساعت 16 بعد از ظهر

افتتاحیه نمایشگاه

ورود مقامات و مسئولین و بازدید کنندگان به نمایشگاه

7

97/11/3

16:00

21:00

روز دوم نمایشگاه

ورود غرفه داران از ساعت 15:30 بعد از ظهر

باز شدن راس ساعت 16 بعد از ظهر

بازدید متخصصین و فعالان صنعت از نمایشگاه

8

97/11/4

16:00

21:00

روز سوم نمایشگاه

• ورود غرفه داران از ساعت 15:30 بعد از ظهر

باز شدن راس ساعت 16 بعد از ظهر

بازدید متخصصین و فعالان صنعت از نمایشگاه

9

97/11/5

16:00

21:00

روز چهارم نمایشگاه

ورود غرفه داران از ساعت 15:30 بعد از ظهر

باز شدن راس ساعت 16 بعد از ظهر

• آیین اختتامیه و تقدیم گواهی حضور در نمایشگاه

10

97/11/6

9:30

21:00

تخلیه و خروج کالا

تخریب غرفه های خود ساز

خروج کالا های سبک و قابل حمل با چرخ دستی

ورود جرثقیل ها و ماشین های باری از ساعت 13:00به داخل سالن ها  به ترتیب نزدیک بودن به دربهای بارگیری

11

97/11/7

9:30

21:00

تخلیه و خروج کالا

ورود جرثقیل ها و ماشین های باری از ساعت 9:00به داخل سالن ها  به ترتیب نزدیک بودن به دربهای بارگیری