غرفه سازی

 

مشارکت کننده گرامی                                                                                           

با سلام ،

احتراما اطلاعات تعدادی از شرکت های غرفه ساز، جهت تسهیل انجام عملیات غرفه­ سازی به شرح جدول ذیل تقدیم حضور می­گردد:

نام مجموعهنام مدیر عامل/ مسئولشماره تماس
رادیسخانم ملک09027066099 
هومهآقای کیانی09155044162 
گروه معماری "خاک"خانم امیر09151105697 
  آقای طاهری 09380389729 


در صورتی که مشارکت ­کننده ­ای بخواهد از غرفه ­سازان متفرقه استفاده نماید، ملزم به معرفی کتبی آنها به ستاد اجرایی و جهت انجام روال اداری مربوطه و حداکثر دو هفته قبل از برگزاری نمایشگاه می باشد.

 

با احترام
ستاد برگزاری