سلام؛
احتراما به استحضار می رساند، شرکت برساز رویداد پارس

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته، بسته بندی صنایع غذایی شیراز (IFood expo)

را در تاریخ 8 الی 11 بهمن ماه 1398 در محل نمایشگاه بین المللی فارس قطب اقتصادی جنوب کشور برگزار می نماید.

فرم فراخوان.PDF