مقامات بازدیدکننده سال 96

 

1- جناب آقای دکتر صادقی نیارکی- مدیر کل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت
2- جناب آقای مهندس کیانی- سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
3- جناب آقای دکتر صادقی- مدیر صنایع تبدیلی وغذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
4 - جناب آقای مهندس ساداتی- مدیرکل اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس
5- جناب آقای مهندس واحدی پور- رئیس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
6-جناب آقای خدا بنده- مدیر عامل شرکت نمایشگاهی خراسان شمالی
7- جناب آقای مهندس سیادت نسب- رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی
8- جناب آقای کریم زاده- رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان
9- جناب آقای دهقان- کارشناس اقتصادی نمایندگی وزارت امور خارجه در استان فارس