هیات های تجاری سال 96

در پی اطلاع رسانی گسترده نمایندگی وزارت امور خارجه در شیراز به کشورهای اروپایی، کشورهای منطقه و کشورهای حوزه خلیج فارس، سه هیات تجاری متخصص از کشورهای افغانستان (ولایت کابل، هرات و قندهار)- عراق و آذربایجان در این نمایشگاه حضور پیدا کردند.