بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی،
ماشین آلات و صنایع وابسته آیفود شیـراز

زمان برگزاری :11 لغایت 14 بهمن 1401

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی استان فارس

ستاد برگزاری: شرکت برساز رویدادپارس