بیست و ششمین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته آیفود شیـراز

زمان برگزاری : 17 لغایت 20 بهمن 1402

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی استان فارس

ستاد برگزاری: شرکت برساز رویدادپارس