تماس با ما
02141074000
محل برگزاری
نمایشگاه بین المللی فارس
ساعت برگزاری
15 الی 20
تاریخ برگزاری
7 الی 10 بهمن ماه 1399

اخبار نمایشگاه

خبر