تماس با ما
02141074000
محل برگزاری
نمایشگاه بین المللی فارس
ساعت برگزاری
16 الی 21
تاریخ برگزاری
7 الی 10 بهمن ماه 1399

اخبار نمایشگاه

خبر